Nieuw bouwbesluit 2012

Op 1 januari 2012 treedt het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking. In het Bouwbesluit 2012 worden verschillende bestaande regels en besluiten samengevoegd.

De samenvoeging resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30%. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk.

Veranderingen

 • Vanaf 2012 staan ook de andere voorschriften in het Bouwbesluit, zoals die over de (ver)bouw, het gebruik, de staat van open erven en terreinen en het slopen van bouwwerken.
 • Aan de tweedeling van eisen in nieuwbouw en bestaand wordt een niveau toegevoegd voor de verbouw van bestaande bouwwerken. Dit laatste opent betere mogelijkheden om bij voorbeeld leegstaande kantoren te verbouwen tot woningen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid.
 • Naast het opnemen van eisen uit de bouwverordening in het Bouwbesluit, zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouw van leegstaande kantoren.
 • Het verplicht doormelden van brandmeldinstallaties naar een alarmcentrale van de brandweer wordt beperkt tot gebouwen waar mensen niet of nauwelijks zelfstandig uit kunnen, zoals ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Hiermee wordt beoogd het aantal gevallen van loos alarm terug te dringen. Ondernemers en andere gebouweigenaren kunnen altijd zelf kiezen voor vrijwillige doormelding.
 • Meer weten?

  Op de volgende sites wordt verder ingegaan op het nieuwe bouwbesluit:

 • Ontwerp bouwbesluit 2012 op rijksoverheid.nl
 • Blog over het nieuwe bouwbesluit
 • Wijzigingen in bouwbesluit
 • NVB over onvolkomenheden in het nieuwe bouwbesluit