Tijdelijke btw-verlaging verbouwingen

In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De btw gaat van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het woningmarktakkoord en deze tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Voor 1 maart 2013 publiceren het ministerie van Financiën en de Belastingdienst meer informatie over deze maatregel. Wij adviseren u om voor de juiste deta...
Lees meer

Nieuw bouwbesluit 2012

Op 1 januari 2012 treedt het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking. In het Bouwbesluit 2012 worden verschillende bestaande regels en besluiten samengevoegd. De samenvoeging resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30%. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Veranderingen Vanaf 2012 staan ook de andere voorschriften in het Bouwbesluit, zoals die over de (ver)bouw, het gebruik, de staat van open erven en terreinen en het slopen van bouwwerken. Aan de tweedeling v...
Lees meer

Kabinet verlengt laag BTW-tarief bouw

Kabinet verlengt laag BTW-tarief op onderhouds- en renovatie werkzaamheden met drie maanden. De werkzaamheden moeten voor 1 juli 2011 zijn opgestart en zijn afgerond voor 1 oktober 2011. Staatssecretaris van Financiën – Frans Weekers – heeft woensdag 1 juni jl. besloten het lage BTW-tarief op verbouwingen te verlengen tot 1 oktober 2011. Voorwaarde is wel dat de onderhouds- en renovatie werkzaamheden voor 1 juli 2011 moeten zijn opgestart en dat de werkzaamheden voor 1 oktober 2011 zijn afgerond. Let op: alle projecten die ná 1 juli a.s. worden opgestart en voor of na 1 oktober worden afger...
Lees meer

Bouwen en verbouwen in gemeente Steenwijkerland

Voor bouwen en verbouwen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de site van Gemeente Steenwijkerland vindt u meer informatie wanneer dit nodig is. Zie: Bouwen en verbouwen. Via de site 'Omgevingsloket' kunt u de vergunningcheck doen en een omgevingsvergunning aanvragen. Indien u een iPhone- of iPad bezit kunt u dat zelfs met de gratis applicatie 'Vergunningvrij bouwen' mobiel controleren. Op rijksoverheid.nl vind u meer achtergrond informatie omtrent de omgevingsvergunning.
Lees meer

Alle fiscale voordelen voor de woningmarkt

Minister De Jager van Financiën heeft het BTW-tarief voor verbouwingen en herstelwerkzaamheden aan woningen tijdelijk verlaagd. De BTW-regeling is één van de zes maatregelen om de huizenmarkt te stimuleren. Tarief BTW verlaagd De verlaging van het BTW-tarief van 19% naar 6% is tijdelijk. Het secretariaat heeft u alle informatie – die voorhanden was – doorgespeeld. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste tarief te hanteren. Raadpleeg bij twijfel altijd uw branche-organisatie. Dubbele hypotheekrentelasten langer aftrekbaar De overheid verlengt de periode waa...
Lees meer