Tijdelijke btw-verlaging verbouwingen

In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De btw gaat van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het woningmarktakkoord en deze tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Voor 1 maart 2013 publiceren het ministerie van Financiën en de Belastingdienst meer informatie over deze maatregel. Wij adviseren u om voor de juiste deta...
Lees meer

Kabinet verlengt laag BTW-tarief bouw

Kabinet verlengt laag BTW-tarief op onderhouds- en renovatie werkzaamheden met drie maanden. De werkzaamheden moeten voor 1 juli 2011 zijn opgestart en zijn afgerond voor 1 oktober 2011. Staatssecretaris van Financiën – Frans Weekers – heeft woensdag 1 juni jl. besloten het lage BTW-tarief op verbouwingen te verlengen tot 1 oktober 2011. Voorwaarde is wel dat de onderhouds- en renovatie werkzaamheden voor 1 juli 2011 moeten zijn opgestart en dat de werkzaamheden voor 1 oktober 2011 zijn afgerond. Let op: alle projecten die ná 1 juli a.s. worden opgestart en voor of na 1 oktober worden afger...
Lees meer

Bouwen en verbouwen in gemeente Steenwijkerland

Voor bouwen en verbouwen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de site van Gemeente Steenwijkerland vindt u meer informatie wanneer dit nodig is. Zie: Bouwen en verbouwen. Via de site 'Omgevingsloket' kunt u de vergunningcheck doen en een omgevingsvergunning aanvragen. Indien u een iPhone- of iPad bezit kunt u dat zelfs met de gratis applicatie 'Vergunningvrij bouwen' mobiel controleren. Op rijksoverheid.nl vind u meer achtergrond informatie omtrent de omgevingsvergunning.
Lees meer

Alle fiscale voordelen voor de woningmarkt

Minister De Jager van Financiën heeft het BTW-tarief voor verbouwingen en herstelwerkzaamheden aan woningen tijdelijk verlaagd. De BTW-regeling is één van de zes maatregelen om de huizenmarkt te stimuleren. Tarief BTW verlaagd De verlaging van het BTW-tarief van 19% naar 6% is tijdelijk. Het secretariaat heeft u alle informatie – die voorhanden was – doorgespeeld. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste tarief te hanteren. Raadpleeg bij twijfel altijd uw branche-organisatie. Dubbele hypotheekrentelasten langer aftrekbaar De overheid verlengt de periode waa...
Lees meer