Nieuw bouwbesluit 2012

Op 1 januari 2012 treedt het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking. In het Bouwbesluit 2012 worden verschillende bestaande regels en besluiten samengevoegd. De samenvoeging resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30%. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Veranderingen Vanaf 2012 staan ook de andere voorschriften in het Bouwbesluit, zoals die over de (ver)bouw, het gebruik, de staat van open erven en terreinen en het slopen van bouwwerken. Aan de tweedeling v...
Lees meer

Bouwen en verbouwen in gemeente Steenwijkerland

Voor bouwen en verbouwen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de site van Gemeente Steenwijkerland vindt u meer informatie wanneer dit nodig is. Zie: Bouwen en verbouwen. Via de site 'Omgevingsloket' kunt u de vergunningcheck doen en een omgevingsvergunning aanvragen. Indien u een iPhone- of iPad bezit kunt u dat zelfs met de gratis applicatie 'Vergunningvrij bouwen' mobiel controleren. Op rijksoverheid.nl vind u meer achtergrond informatie omtrent de omgevingsvergunning.
Lees meer

Alle fiscale voordelen voor de woningmarkt

Minister De Jager van Financiën heeft het BTW-tarief voor verbouwingen en herstelwerkzaamheden aan woningen tijdelijk verlaagd. De BTW-regeling is één van de zes maatregelen om de huizenmarkt te stimuleren. Tarief BTW verlaagd De verlaging van het BTW-tarief van 19% naar 6% is tijdelijk. Het secretariaat heeft u alle informatie – die voorhanden was – doorgespeeld. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste tarief te hanteren. Raadpleeg bij twijfel altijd uw branche-organisatie. Dubbele hypotheekrentelasten langer aftrekbaar De overheid verlengt de periode waa...
Lees meer