Alle fiscale voordelen voor de woningmarkt

Minister De Jager van Financiën heeft het BTW-tarief voor verbouwingen en herstelwerkzaamheden aan woningen tijdelijk verlaagd. De BTW-regeling is één van de zes maatregelen om de huizenmarkt te stimuleren.

Tarief BTW verlaagd

De verlaging van het BTW-tarief van 19% naar 6% is tijdelijk. Het secretariaat heeft u alle informatie – die voorhanden was – doorgespeeld. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste tarief te hanteren. Raadpleeg bij twijfel altijd uw branche-organisatie.

Dubbele hypotheekrentelasten langer aftrekbaar

De overheid verlengt de periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek voor beide huizen, van twee naar drie jaar. Deze situatie doet zich voor als een nieuw huis al is gekocht, terwijl het oude nog niet is verkocht. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012.

Hypotheekrente-aftrek na verhuur

De maatregel waardoor mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrente-aftrek wordt met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij tweede woning

Als u in 2011 een woning koopt die u binnen een jaar weer verkoopt, wordt er bij de tweede transactie alleen overdrachtsbelasting betaald over de eventuele winst. Deze vrijstelling geldt op dit moment alleen als de woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.

Grens nationale hypotheekgarantie

Per 1 juli 2009 verhoogde het kabinet tijdelijk de grens van de nationale hypotheekgarantie tot € 350.000,- . Deze maatregel liep af op 1 januari 2011, maar is nu een jaar verlengd.

Steun voor stilgevallen woningbouwprojecten

Bron: nvbu.nl